Ridklubbens stadgar, regler och policy

Regler

Styrelsen har antagit en förenings- och rök/drogpolicy samt regler för vår förening Mellösa Ryttarklubb.
Policy och regler ses över årligen och revideras vid behov.


 Lär mer här..

Policy

Styrelsen har antagit en förenings- och rök/drog-policy samt regler för vår förening Mellösa Ryttarklubb. Policy och regler ses över årligen och revideras vid behov.


Ansvaret för att vår policy följs ligger på alla medlemmar i föreningen och på vårdnadshavare till medlemmar som är minderåriga.


Läs mer här..

Stadgar 

Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 20/2 2022.

Enligt Svenska Ridsportförbundets normalstadgar fastställda
av förbundsstyrelsen 2005 och reviderade av förbundsstyrelsen den 16 oktober 2020.


Läs mer här..

Miljöpolicy

Miljöpolicyn har vi tagit till för att göra vad vi kan när det gäller miljöpåverkan. 


Läs mer här..